Poczucie winy jest naturalnym odczuciem przeżywanym przez każdego człowieka wychowanego i stosującego ogólnie przyjęte normy społeczno-moralne. Czujemy się winni zwykle wtedy, kiedy wierzymy, że naruszyliśmy ważne dla nas zasady, albo nie sprostaliśmy standardom, które sami sobie wyznaczamy. Poczucie winy pomaga nam się upewnić, że nie krzywdzimy innych i żyjemy w harmonii z ludźmi. Jeśli wydaje nam się, że „powinniśmy” byli zachować się inaczej albo „lepiej”, zapewne dręczy nas poczucie winy. Poczucie winy bywa uzasadnione, ale bywa też nieracjonalne – gdy czujemy się winni nawet wtedy gdy nic złego nie zrobiliśmy.