Lekarska diagnoza psychiatryczna (ok. 50-60 min) 100-120 zł
Leczenie psychiatryczne – kontrola stanu psychicznego 90-100 zł
Psychoterapia indywidualna (50 min) 100 zł
Psychoterapia indywidualna (90 min) 150 zł
Konsultacja psychologiczna (50 min) 100 zł
Badanie psychologiczne – testy w zależności od zakresu, zob. cennik
Trening umiejętności społecznych 60 zł/jedno spotkanie lub 1400 zł/cykl
Wystawienie zaświadczenia 30 zł
Wydanie opinii psychologicznej od 200 zł, cena ustalana indywidualnie
Wizyta domowa (50 min) w obrębie Rybnika 180 zł, na innym obszarze cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od odległości
Szkolenia, warsztaty cena ustalana indywidualnie