Lekarska diagnoza psychiatryczna 280 zł
Lekarska diagnoza psychiatryczna nastolatka 300 zł
Leczenie psychiatryczne – kontrola stanu psychicznego 200 zł
Porada receptowa 80 zł
Wydanie zaświadczenia lekarskiego 50 zł
Psychoterapia indywidualna

(50 min)

170 zł u certyfikowanego psychoterapeuty

160 zł u psychoterapeuty w trakcie szkolenia

Psychoterapia rodzinna (90 min) 270 zł
Psychoterapia par (75 min) 240 zł
Sesja konsultacyjna prowadzona przez psychologa* / wsparcie psychologiczne (50 min) 150 zł
Sesja konsultacyjna prowadzona przez psychoterapeutę* (50 min) 160 – 170 zł
DIAGNOZA OSOBOWOŚCI Spotkania wstępne z zebraniem pełnego wywiadu (do 3 spotkań – do decyzji diagnosty – 1 spotkanie 160 zł) + badanie wybranym przez psychologa narzędziem diagnostycznym: SCID-5 lub MMPI-2 (500 zł) + spotkanie z omówieniem wyników (1 sesja – 160 zł) + w razie potrzeby sporządzenie pisemnej opinii (160 zł)
BADANIE FUNKCJI POZNAWCZYCH Konsultacja wstępna z zebraniem wywiadu (1-2 spotkań – do decyzji diagnosty – 1 spotkanie 160 zł) + badanie wybranymi przez psychologa narzędziami diagnostycznymi (350 zł) + spotkanie z omówieniem wyników (1 sesja – 160 zł) + w razie potrzeby sporządzenie pisemnej opinii (160 zł)
DIAGNOZA IQ Konsultacja wstępna z zebraniem wywiadu (1-2 spotkań – do decyzji diagnosty – 1 spotkanie 160 zł), badanie wybranymi narzędziami, interpretacja i omówienie wyników (500 zł) + w razie potrzeby sporządzenie pisemnej opinii (160 zł)
DIAGNOZA ADHD Z UŻYCIEM NARZĘDZIA DIVA-5 Konsultacja wstępna z zebraniem wywiadu, wywiad z członkiem rodziny (1-3 spotkań – do decyzji diagnosty – 1 spotkanie 160 zł), badanie z użyciem narzędzia (500 zł) + spotkanie z omówieniem wyników (1 sesja – 160zł), w razie potrzeby sporządzenie pisemnej opinii (160 zł)

Cennik usług z zakresu dietetyki: