Lekarska diagnoza psychiatryczna 250 zł
Leczenie psychiatryczne – kontrola stanu psychicznego 180 zł
Psychoterapia indywidualna

(50 min)

160 zł u certyfikowanego psychoterapeuty

150 zł u psychoterapeuty w trakcie szkolenia

Psychoterapia rodzinna (90 min) 260 zł
Psychoterapia par (75 min) 230 zł
Sesja konsultacyjna prowadzona przez psychologa* / wsparcie psychologiczne (50 min) 140 zł
Sesja konsultacyjna prowadzona przez psychoterapeutę* (50 min) 150 zł – 160 zł
DIAGNOZA OSOBOWOŚCI Spotkania wstępne z zebraniem pełnego wywiadu (do 3 spotkań – do decyzji diagnosty – 1 spotkanie 150 zł) + badanie wybranym przez psychologa narzędziem diagnostycznym: SCID-5 lub MMPI-2 (500 zł) + spotkanie z omówieniem wyników (1 sesja – 150 zł) + w razie potrzeby sporządzenie pisemnej opinii (150 zł)
BADANIE FUNKCJI POZNAWCZYCH Konsultacja wstępna z zebraniem wywiadu (1-2 spotkań – do decyzji diagnosty – 1 spotkanie 150 zł) + badanie wybranymi przez psychologa narzędziami diagnostycznymi (350 zł) + spotkanie z omówieniem wyników (1 sesja – 150 zł) + w razie potrzeby sporządzenie pisemnej opinii (150 zł)
DIAGNOZA IQ Konsultacja wstępna z zebraniem wywiadu (1-2 spotkań – do decyzji diagnosty – 1 spotkanie 150 zł), badanie wybranymi narzędziami, interpretacja i omówienie wyników (450 zł) + w razie potrzeby sporządzenie pisemnej opinii (150 zł)
DIAGNOZA ADHD Z UŻYCIEM NARZĘDZIA DIVA-5 Konsultacja wstępna z zebraniem wywiadu, wywiad z członkiem rodziny (1-3 spotkań – do decyzji diagnosty – 1 spotkanie 150 zł), badanie z użyciem narzędzi, interpretacja, omówienie (500 zł) + w razie potrzeby sporządzenie pisemnej opinii (150 zł)
* – Cena może ulec zmianie w zależności od obszaru i czasu trwania konsultacji