Lekarska diagnoza psychiatryczna 130 zł
Leczenie psychiatryczne – kontrola stanu psychicznego 100 zł
Psychoterapia indywidualna (50 min) 120 zł u certyfikowanego psychoterapeuty 100 zł u psychoterapeuty w trakcie szkolenia lub certyfikacji
Konsultacja psychologiczna (50 min) 120 zł
Wystawienie zaświadczenia 30 zł
Wydanie opinii psychologicznej od 200 zł, cena ustalana indywidualnie
Wizyta domowa (50 min) w obrębie Rybnika 180 zł, na innym obszarze cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od odległości
Szkolenia, warsztaty cena ustalana indywidualnie