Czy psychoterapeuta musi być psychologiem?

Nie, ponieważ są to dwa odrębne zawody. Psycholog nie ma uprawnień do prowadzenia psychoterapii. Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła studia humanistyczne lub medyczne i potem rozpoczyna naukę zawodu psychoterapeuty wybranej przez siebie szkole psychoterapii. Okres szkolenia trwa 4 lata. Po skończonych dwóch latach szkolenia, psychoterapeuta ma prawo prowadzić psychoterapię, jeżeli dalej uczestniczy w szkoleniu. Ponadto podczas takiego szkolenia, każdy psychoterapeuta przechodzi własną psychoterapię, co umożliwia mu etyczne wykonywanie swojego zawodu.