mgr Agnieszka Nowicka – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu SP/1925/2022), obecnie kształci się w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Katowicach.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z:
– osobami uzależnionymi (od substancji oraz zachowań nałogowych) oraz ich bliskimi w ramach Poradni Leczenia Uzależnień
– osobami uzależnionymi w ramach pracy w schronisku dla bezdomnych,
– osobami z różnorodnymi zaburzeniami psychicznymi i trudnościami psychologicznymi w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego
– osobami uzależnionymi ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi w ramach ośrodka stacjonarnego.

Ma doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, zajęć grupowych, treningów relaksacyjnych, grup wsparcia, grup edukacyjnych w zakresie uzależnienia oraz zajęć z zakresu psychologicznej pracy z filmem.
Jako psycholog i specjalista psychoterapii uzależnień regularnie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach z zakresu m.in. Dialogu Motywującego, Racjonalnej Terapii Zachowania, Terapii Akceptacji i Zaangażowania, Terapii Dialektyczno-Behawioralnej oraz Terapii Schematu. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Pracuje z osobami dorosłymi.