mgr Agnieszka Surdyk-Małka – seksuolożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia
(po drugim roku) na czteroletnim całościowym kursie „Psychoterapia systemowa
i psychodynamiczna rodzin, par i pacjentów indywidualnych” w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Ponadto, ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną,
a także studia z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Od dwudziestu lat jest związana zawodowo z szeroko pojętym obszarem pomocy społecznej
i ochrony zdrowia. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodkach Pomocy Społecznej w Czempiniu i Wodzisławiu Śląskim, szpitalu MSWiA w Poznaniu, Stowarzyszeniu Inicjatyw Młodzieżowych LOCK w Czempiniu, a także pełniąc funkcję społecznego kuratora
w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim. Od ośmiu lat pracuje jako asystent rodziny w Wodzisławskiej Placówce Wsparcia Dziennego Dziupla w Wodzisławiu Śląskim.
Obecnie realizuje staż do certyfikatu psychoterapeuty w Ośrodku Terapii Par i Rodzin w Gliwicach.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, par oraz rodzin.
Udziela również konsultacji seksuologicznych zarówno klientom indywidualnym jak i parom.
Na prośbę rodziców i za ich zgodą, prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci
i młodzieży z obszaru edukacji seksualnej.
Jako pedagog prowadzi konsultacje wychowawcze dla rodziców.
Realizuje warsztaty dla kobiet nt. kobiecej seksualności oraz warsztaty z edukacji seksualnej dla młodzieży.

Proponuje wsparcie psychoterapeutyczne lub seksuologiczne osobom dorosłym, gdy występują np.:
stany lękowe
depresja ciążowa, depresja poporodowa
bezpłodność
zaburzenia jedzenia ( anoreksja, bulimia)
utrata osoby bliskiej ( żałoba)
rozwód
niskie poczucie własnej wartości
trudności w zaakceptowaniu swojego wyglądu
trudności w zaakceptowaniu siebie jako istoty seksualnej
spadek libido
brak satysfakcji seksualnej
brak wzwodu, przedwczesny wytrysk
ból podczas kontaktu seksualnego
uzależnienie od masturbacji lub pornografii
trudności komunikacyjne w związku
zdrada w związku
potrzeba polepszenia jakości związku
gdy potrzebujesz przygotować się do wejścia w relację seksualną

Proponuje zajęcia z edukacji seksualnej dla dzieci i młodzieży oraz rodziców aby np.:
zapoznać dziecko z nazwami intymnych części ciała
nauczyć dziecko stawiania granic związanych z cielesnością ( zwiększa to szansę na uniknięcie molestowania seksualnego)
zapoznać dziecko/ nastolatka/ rodzica z etapem rozwoju seksualnego w jakim się znajduje dziecko/ nastolatek ( jakie zachowanie jest normalne, a jakie powinno wzbudzić czujność rodzica)
porozmawiać nt masturbacji ( która masturbacja jest rozwojowa, a która powinna wzbudzić czujność)
porozmawiać o dojrzewaniu
porozmawiać nt zagrożeń płynących z używania pornografii
porozmawiać nt orientacji psychoseksualnej
porozmawiać planowaniu rozpoczęcia kontaktów seksualnych
porozmawiać o metodach zapobiegania ciąży i chorobach przenoszonych drogą płciową

Proponuje konsultacje wychowawcze lub terapię rodzinną gdy np:
rodzic czuje się bezradny wobec niepokojących zachowań dziecka
gdy rodzic czuje, że brakuje mu już cierpliwości w wychowaniu dziecka
gdy rodzic ma wątpliwości do co tego czy jest wystarczającym rodzicem dla swojego dziecka

Prowadzi warsztaty rozwojowe dla kobiet związane z ich seksualnością np.
zdrowie seksualne kobiet
akceptacja ciała
satysfakcja seksualna kobiet

Pierwsze trzy spotkania zarówno w psychoterapii indywidualnej, par i rodzin a także
w seksuologii mają charakter konsultacyjny. Po nich terapeutka i klient/ klientka/ rodzina decydują czy chcą podjąć współpracę.

Nie prowadzi psychoterapii dzieci i młodzieży.