mgr Agnieszka Wdowiak-Winch: psycholog, terapeuta rodzinny. Ukończyła psychologię, specjalność kliniczna, w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Jest absolwentką Rocznego Studium Interwencji Kryzysowej zorganizowanego przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Odbyła staż kliniczny na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Zrealizowała całościowy kurs psychoterapii rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne organizowany przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie.

Przez kilka lat pracowała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku, gdzie udzielała wsparcia psychologicznego osobom przeżywającym kryzys, prowadziła terapię indywidualną osób dorosłych i par, współprowadziła terapię grupową dla osób stosujących przemoc. Swoje trzynastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała także w placówkach medycznych (w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży) oraz w placówkach oświatowych (przedszkola i szkoły publiczne, przedszkola terapeutyczne).

W ramach swojej pracy prowadziła terapię indywidualną i grupową dzieci w różnym wieku, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, udzielała poradnictwa rodzicielskiego oraz wspierała nauczycieli i wychowawców grup. Od wielu lat współpracuje z lekarzami psychiatrami, psychoterapeutami, psychologami oraz specjalistami udzielającymi wsparcia i pomocy.

Dbając o standardy pracy, nieustająco podnosi swoje kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych, szkoleń czy warsztatów rozwoju osobistego. Posiada uprawniania do prowadzenia konsultacji rodzinnych oraz uprawnienia pedagogiczne. W trosce o dobro klienta poddaje swoją wieloletnią pracę ocenie certyfikowanych superwizorów.

Swoją ofertę pomocy kieruje do osób przeżywających kryzys emocjonalny, będący wynikiem krytycznych wydarzeń życiowych (np. wypadek, zmiana pracy, narodziny dziecka, śmierć bliskiej osoby). Pracuje z osobami dorosłymi doświadczających objawów depresyjnych bądź lękowych. Udziela wsparcia psychologicznego rodzicom dzieci w różnym wieku, a także tym którzy dopiero przygotowują się do swojej nowej roli. Prowadzi konsultacje i terapię par.

Prywatnie jest żoną i mamą trójki dzieci. Lubi skandynawską literaturę kryminalną. W ostatnim czasie poznaje tajniki jogi.