mgr Aleksandra Mieszczak – psycholog, psychoterapeutka CBT w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu pod kierownictwem dr. A. Popiel i dr E. Pragłowskiej. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz szkolenia podyplomowego przyznającego kwalifikacje pedagogiczne. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju i zachowania na Uniwersytecie SWPS w Katowicach oraz Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówkach oświatowych (szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi, liceum ogólnokształcące), prowadząc indywidualne wsparcie psychologiczne, a także grupowe zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne i emocjonalno-społeczne. W pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystuje przede wszystkim techniki terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), techniki racjonalnej terapii zachowania (RTZ) oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Pracuje z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi.