Artur Fojcik

Artur Fojcik: psycholog i psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (oddział psychiatryczny ogólny, oddział rehabilitacyjny, izba przyjęć), Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Rybniku oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Obecnie pracuje w Szpitalu Psychiatrycznym w Rybniku oraz w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku. Zajmuje się także konsultacją i opiniowaniem dzieci z różnorodnymi trudnościami szkolnymi dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzeniem szkoleń i warsztatów o tematyce psychologicznej w innych placówkach.

Jest w trakcie 4-letniego Kursu Psychoterapii Systemowej Rodzin w Krakowie. Ukończył 5-letnie studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Swoją pracę poddaje superwizji grupowej i indywidualnej certyfikowanego terapeuty systemowego oraz superwizji koleżeńskiej.

Pracuje z rodzinami, parami w kryzysie oraz osobami z zaburzeniami osobowości, doświadczającymi trudności emocjonalnych, poczucia straty, takiej jak śmierć bliskiej osoby, utrata zdrowia, pracy, rozwód etc. Towarzyszy także osobom z trudnościami w radzeniu sobie ze stresem i napięciem, poczuciem braku pewności siebie i obniżonym poczuciem własnej wartości, poczuciem osamotnienia, izolacji, nieśmiałości oraz takim, które chcą lepiej poznać, zrozumieć siebie, poszukują sensu i radości życia czy tez borykają się z kryzysem. Pracuje także z dziećmi powyżej 10 roku życia.

Terapia systemowa skupia się na problemach rodzin i indywidualnych w kontekście rodzinnym. To jest taka terapia, która najlepiej sprawdza się w pracy z parami, rodzicami z dziećmi. Skupia się wokół systemu rodzinnego i zajmuje się powiązaniami pomiędzy członkami rodziny. Dzięki temu staramy zrozumieć co się dzieje, jak zachowanie jednego członka rodziny wpływa na innych.

Wizyty umawiane są pod numerem tel.: 502 719 306