Artur Fojcik

mgr Artur Fojcik: Psycholog, Psychoterapeuta Systemowy.

Jest absolwentem Uniwersytetu SWPS, na którym uzyskał tytuł Magistra Psychologii. Ukończył także 4-letni Kurs Psychoterapii Systemowej Rodzin w Krakowie. Ponadto uczestniczył w wielu szkoleniach z zakresu psychologii, pedagogiki i psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (oddział psychiatryczny ogólny, oddział rehabilitacyjny, izba przyjęć), Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Rybniku oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Obecnie pracuje w Szpitalu Psychiatrycznym w Rybniku, w Centrum Zdrowia Psychicznego w Rybniku oraz w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku. Zajmuje się także konsultacją i opiniowaniem dzieci z różnorodnymi trudnościami szkolnymi dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz prowadzeniem szkoleń i warsztatów o tematyce psychologicznej w innych placówkach.

W CognitivaMed prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię par i rodzin. Ściśle współpracuje z innymi psychoterapeutami, psychiatrami i psychologami. Swoją pracę regularnie poddaje superrewizji grupowej oraz indywidualnej.