mgr Dorota Bańkowska – psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, 4 – letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Katowicach pod kierownictwem dr hab. A.Popiel i dr E. Pragłowskiej. Specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, wiedzę w tej dziedzinie zdobyła w Szkole Psychoterapii Uzależnień MOSTU w Krakowie i posiada certyfikat nr 1813.

Ma wykształcenie pedagogiczne, ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Katowicach, kierunek pedagogika resocjalizacyjna. Doświadczenie zdobywała w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych.  Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, które zdobyła pracując w Centrum Terapii Nerwic Depresji i Uzależnień Neuro-Med w Jastrzębiu-Zdroju.

Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą w formie indywidualnej i/lub grupowej, które zmagają się z lękiem, depresją, zaburzeniami nastroju, kontroli nawyków, odżywiania, zależnymi lub szkodliwie używającymi substancji psychoaktywnych i alkoholu, uzależnionymi behawioralnie. Prowadzi psychoterapię osób w kryzysie okołorozwodowym, uwikłanych w związki z osobami używającymi substancji, doznających przemocy i mobbingu w miejscu pracy, pracuje z osobami z syndromem DDA i DDD. Jej pasją jest praca z młodzieżą z zaburzeniami depresyjno-lękowymi, poczuciem zagubienia i niezrozumienia, inicjującą zachowania szkodliwe oparte na używaniu substancji, uzależnioną od internetu, samookaleczającą się. W pracy skupia się za zasobach ludzkich, towarzyszy w procesie zmian, wspiera w budowaniu autonomii i lepszym rozumieniu oraz wyrażaniu emocji i potrzeb.

Prywatnie tworzy grafitowe obrazy, portrety co przekłada na pracę zawodową, w zależności od potrzeb wspomaga rozwój duchowy w formie indywidualnej i warsztatowej. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji, a wiedzę pogłębia na konferencjach i szkoleniach.