mgr Ewa Matyjak-Zakrzewska – psychoterapeutka CBT w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach pod kierownictwem dr. A. Popiel i dr E. Pragłowskiej. Pedagog – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza. Studia podyplomowe na kierunku Praca socjalna ze specjalizacją Pomoc społeczna. Ukończyła całościowe szkolenie Specjalistów Psychoterapii Uzależnień w SPU CARE BROK i jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (nr certyfikatu 1926).

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako pedagog w placówkach oświatowych z dziećmi i młodzieżą, w szpitalach oraz Ośrodkach Pomocy Społecznej w charakterze pracownika socjalnego. Zajmowała się między innymi pomocą przy realizowaniu postanowień Sądów o  umieszczaniu dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej, wsparciem dla rodziców biologicznych niewydolnych wychowawczo i z problemem uzależnienia od alkoholu. Pracowała ponadto jako Interwent kryzysowy przy Zespole Interdyscyplinarnym dla osób doznających przemocy.

Od lat pracuje jako Psychoterapeuta Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia w Centrum Terapii Nerwic Depresji i Uzależnień, w Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, w Poradni Leczenia Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym w formie indywidualnej, grupowej oraz terapii par i małżeństw. Oferuje diagnostykę, psychoedukację, interwencję kryzysową. Prowadzi psychoterapię cbt pacjentów doznających przemocy w rodzinie, znajdujących się w toksycznym związku, osób w kryzysie rozstania, straty lub trudności okołorozwodowych oraz doznających mobbingu, niesprawiedliwości i upokorzenia w pracy. Prowadzi psychoterapię dla osób z syndromem DDA i DDD, które doświadczyły deficytów wychowawczych w rodzinach z problemem nadużywania alkoholu przez swoich opiekunów. Wspiera osoby będące w związku z osobą uzależnioną.

Obszarem jej szczególnych zainteresowań jest psychoterapia CBT zaburzeń depresyjnych, lękowych i emocjonalnych młodzieży i dorosłych. Stale uczestniczy w kursach i konferencjach, systematycznie poddaje swoją pracę z pacjentami superwizji.