mgr Hanna Paliszewska – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Ukończyła Całościowe Szkolenie Podyplomowe Przygotowujące do Uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty w nurcie systemowo-psychodynamicznym atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada kwalifikacje pedagogiczne.

Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci oraz wsparciem rodziców. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Poradni Psychoterapeutycznej, w przedszkolach oraz w programach miejskich i rządowych.

Obszarem działalności, któremu w największym stopniu poświęciła swoją uwagę i zainteresowanie jest praca z dzieckiem i z rodziną. Wspiera i towarzyszy osobom w różnych trudnych sytuacjach. Pracuje z osobami w kryzysach, w żałobie, przeżywającymi trudności powodowane stresem, lękami, depresją, mającymi trudność w budowaniu satysfakcjonujących relacji, czy nieradzącymi sobie z przeżywanymi emocjami. Wspiera rodziców dzieci w każdym wieku mierzącymi się z trudnościami wychowawczymi oraz innymi niepokojami związanymi z dziećmi i opieką nad nimi. Zajmuje się również diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży oraz ukierunkowuje dalsze postępowanie terapeutyczne i wychowawcze. Ma doświadczenie w diagnozie spektrum autyzmu. Pracuje także z dziećmi z mutyzmem wybiórczym, lękiem społecznym i nadpobudliwością psychoruchową.

Systematycznie uczestniczy w szkoleniach podnosząc swoje umiejętności i kwalifikacje. Pracę poddaje superwizji.