mgr Izabela Traczyk- psychoterapeutka kształcąca się w nurcie Gestalt w akredytowanym przez EAGT (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt) oraz przez EAP (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii) Instytucie Gestalt w Krakowie.

Uczestniczy w licznych warsztatach i treningach poszerzających wiedzę z zakresu wykraczającego poza nurt Gestalt. Jako świadoma i profesjonalna terapeutka swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz przestrzega zasad Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Jej praktyka psychoterapeutyczna poprzedzona jest ponad 14-letnim doświadczeniem w pracy z ludźmi. Będąc w różnorodnym środowisku biznesowym, miała przyjemność pracować z ludźmi i dla ludzi. Obszarem działalności, któremu w największym stopniu poświęciła swoją uwagę i zainteresowanie, było wspieranie i towarzyszenie ludziom w procesie rozwoju potencjału zawodowego i osobistego. Różnorodność doświadczeń zawodowych, pozwala jej dzisiaj rozumieć i patrzeć z szerszej perspektywy na zachowania i mechanizmy w środowisku pracy.

Prywatnie jest żoną oraz mamą dwóch córek. Wymagającej zrozumienia i uwagi dojrzewającej nastolatki oraz silnej i charakternej dziewięciolatki. Dodatkowo od kilku lat towarzyszy nastolatkom w procesie ich dojrzewania. Jest dla nich osobą, która ich słucha, wspiera, nie ocenia, ma dużo zrozumienia i cierpliwości i jest zawsze dostępna, gdy pojawiają się trudności.

Zaprasza do spotkania i rozmowy osoby, które czują, że przeżywają trudności w swoim życiu spowodowane stresem, lękami, obniżeniem nastroju, mają problemy psychosomatyczne, doświadczają cierpienia w relacjach z innymi, szukają sposobu na poradzenie sobie z trudnymi emocjami, mają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, czują się samotne, zmagają się z kryzysem, stratą lub takie, które chcą rozwijać swoje możliwości poprzez głębsze poznanie i zrozumienie siebie. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą.