Justyna Kuc-Gratel

Justyna Kuc-Gratel: Jestem lekarzem psychiatrą, absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu w 2012 r. rozpoczęłam specjalizację w dziedzinie psychiatrii poprzez Klinikę Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku oraz realizując staże i szkolenia w ramach procesu specjalizacyjnego. Tytuł specjalisty psychiatry uzyskałam w 2018 r. Od 2014 r. stale pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego. Od początku mojej ścieżki zawodowej stale poszerzam swoje kompetencje zawodowe poprzez regularne uczestnictwo w konferencjach naukowych, szkoleniach i kursach, jednak największe doświadczenie kliniczne zdobywam przez bezpośredni kontakt z pacjentami. Obecnie uczestniczę w czteroletnim całościowym kursie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Diagnozuję i leczę:

depresje / chorobę afektywną dwubiegunową / zaburzenia snu / zaburzenia lękowe / fobie / zaburzenia obsesyjno-kompulsywne / zaburzenia odżywiania / uzależnienia / zaburzenia psychiczne wieku starczego, otępienia

W kręgu moich szczególnych zainteresowań od zawsze pozostają zaburzenia depresyjne i lękowe. Współpracuję z psychologami i psychoterapeutami różnych nurtów. Nie włączam farmakoterapii jeśli nie jest ona konieczna.

Na co dzień pracuję jako lekarz kwalifikujący w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic, w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień w Gorzycach oraz w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego. Przyjmuje osoby dorosłe oraz młodzież od 16. roku życia. Zapraszam do kontaktu.

Wizyty umawiane są pod numerem tel.: 669 749 791

Justyna Kuc-Gratel – ZnanyLekarz.pl