Justyna Kuc-Gratel: Jestem lekarzem psychiatrą i psychoterapeutą w trakcie szkolenia w nurcie behawioralno-poznawczym. Od ponad 11 lat pracuję z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi. Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz stażu podyplomowego rozpoczęłam specjalizację z psychiatrii. W 2012 r. podjęłam pracę w Szpitalu Psychiatrycznym w Rybniku szkoląc się w tej dziedzinie. W tym czasie pracowałam na oddziałach ogólnopsychiatrycznych i klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a od 2014 r. także w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego i Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Gorzycach. Dzięki pracy w różnych miejscach nabyłam wszechstronnego doświadczenia w leczeniu pacjentów z różnym profilem schorzeń psychiatrycznych.

Tytuł specjalisty psychiatrii uzyskałam w 2018 roku, żeby trzy lata później podjąć 4-letnie szkolenie w nurcie behawioralno-poznawczym dające uprawnienia do bycia certyfikowanym psychoterapeutą.
W związku z powyższym w swojej pracy łącze farmakoterapię-czyli leczenie biologiczne z oddziaływaniami psychoterapeutycznymi w nurcie CBT próbując objąć pacjentów kompleksową opieką. Współpracuje także z psychoterapeutami innych nurtów.

Nie włączam farmakoterapii jeśli uznam, że nie jest ona potrzebna.

Od początku mojej ścieżki zawodowej stale poszerzam swoje kompetencje zawodowe poprzez regularne uczestnictwo w konferencjach naukowych, szkoleniach i kursach, jednak największe doświadczenie kliniczne zdobywam przez bezpośredni kontakt z pacjentami z różnymi schorzeniami psychicznymi.

Obecnie pracuję w ramach Oddziału Dziennego Leczenia Zaburzeń Nerwicowych jako lekarz kwalifikujący do podjęcia terapii oraz nadzorujący ich leczenie oraz w Klinicznym Szpitalu Psychiatrycznym w Rybniku na oddziale sądowo-psychiatrycznym jako biegły psychiatra. Od kilku lat prowadzę także prywatną praktykę psychiatryczną , a obecnie także psychoterapeutyczną. Prace psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Przyjmuję osoby dorosłe oraz młodzież od 16 roku życia. Ze względu na specyfikę pracy i relacji z pacjentem preferuje wizyty stacjonarne, jedynie w wyjątkowych sytuacjach u pacjentów stale, długotrwałe leczonych zgadzam się na okresowe wizyty on line.

Prywatnie jestem żoną i mamą dwóch wymagających córek. Uwielbiam podróże, czytanie kryminałów i wszelkiego rodzaju sport a zwłaszcza nurkowanie i freediving.

Szczegółowe informacje dla pacjentów:

WIZYTY LEKARSKIE:

Wizyta diagnostyczna- pierwsza wizyta trwa do godziny, polega na zebraniu wywiadu, kierowanej rozmowie z pacjentem w celu określenia problemu, postawienia wstępnej diagnozy i rozważeniu konieczności włączenia farmakoterapii. Wizyty diagnostyczne odbywają się tylko w formie stacjonarnej. Koszt 250 zł

Wizyta kontrolna-trwa w zależności od potrzeb pacjenta od 20 do 30 minut, polega na ocenie wyników leczenia i ustaleniu dalszych zaleceń. Koszt 180 zł

WIZYTA PSYCHOTERAPEUTYCZNA -trwa od 50 do 60 min.

Pierwsze 3 spotkania są konsultacyjne, mają na celu określeniu problemu i celów do terapii. Jest to czas kiedy pacjent uzyskuje informacje o tym jak wygląda proces terapeutyczny w nurcie behawioralno-poznawczym, ma przestrzeń na podjęcie decyzji o rozpoczęciu terapii. Przy pozytywnej decyzji podpisywany jest kontrakt terapeutyczny, a następne spotkania są nakierowane na prace terapeutyczną. Koszt 150 zł
Nie podejmuje pracy terapeutycznej z pacjentami z uzależnieniami biologicznymi i behawioralnymi (pacjenci z tymi rozpoznaniami są przeze mnie przyjmowani w ramach konsultacji lekarskich), osobami poniżej 18 roku życia oraz parami.

DIAGNOSTYKA ADHD u dorosłych – polega na badaniu klinicznym oraz wykonaniu testu DIVA-5, proces diagnostyczny składa się z 3-5 spotkań godzinnych-terminy konsultacji ustalane są indywidualnie z lekarzem po pierwszej wizycie.

Justyna Kuc-Gratel – ZnanyLekarz.pl