Magdalena Janik psycholog, psycholog transportu, trener TUS, oraz psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia.  Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, studia podyplomowe na kierunku Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki, szkolenie podyplomowe przyznające kwalifikacje pedagogiczne oraz certyfikowany kurs trenera TUS I i II stopnia. Obecnie uczy się w 4-letniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie zdobywała m.in. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM w Warszawie – na Oddziale Psychiatrii Wieku Rozwojowego, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Rybniku oraz w Klinice Psychologiczno – Psychiatrycznej PsychoMedic, gdzie odbywała półroczny staż o profilu psychoterapeutyczno – diagnostycznym z modułem zaburzeń odżywania. Na co dzień pracuje w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym oraz w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień od Alkoholu.

Pracuje również w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, gdzie prowadzi terapię psychologiczną dzieci (głównie ze spektrum autyzmu) oraz konsultacje dla rodziców.

M.Janik o sobie: w swojej pracy kieruję się przede wszystkim najaktualniejszą dostępną wiedzą opartą na dowodach naukowych i etyką zawodu psychologa. W praktyce klinicznej koncentruję się na zaburzeniach lękowych oraz zaburzeniach nastroju. Pracuję w podejściu poznawczo – behawioralnym, w swojej pracy wykorzystuje również techniki trzeciej fali, głównie terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz terapii dialektyczno – behawioralnej (DBT). Regularnie biorę udział w szkoleniach i konferencjach, by poszerzać swoją wiedzę w zakresie psychoterapii i zdrowia psychicznego. Swoją pracę poddaję superwizji.

Pracuję głównie z osobami dorosłymi i młodzieżą, istnieje również możliwość umówienia się na sesję konsultacyjną lub terapeutyczną online.

Wizyty umawiane są pod numerem tel. 531 503 303