Magdalena Machulec – pedagog, terapeuta. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Państwowym Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, następnie w Domu Dziecka oraz w Szkołach Specjalnych, gdzie obecnie pracuje. Od 2018 roku prowadzi warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zachowania.

W 2006r. ukończyła studia magisterskie z Pedagogiki socjalno-opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła również: studia podyplomowe z zakresu Terapii Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, Oligofrenopedagogikę – edukację, rehabilitację i rewalidację osób z niepełnosprawnością intelektualną w Ośrodku Doskonalenia Kadr Pedagogicznych w Rybniku, Pedagogikę Specjalną z zakresu edukacji, terapii i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Wyższej Szkole Doskonalenia Zawodowego w Rybniku.

Podczas terapii pracuje metodami takimi jak: terapia ręki, arteterapia, relaksacja, muzykoterapia, bajkoterapia, sensoplastyka. Metody terapeutyczne dostosowywane są do deficytów pacjenta, program jest zindywidualizowany i dostosowany do niego. Przyjmuje w gabinecie, ponadto realizuje zajęcia domowe.

Celem zajęć terapeutycznych jest stymulowanie i usprawnianie funkcji w zakresie:

  • umiejętności społecznych,
  • rozwoju emocjonalnego,
  • funkcji poznawczych,
  • percepcji wzrokowo-słuchowej,
  • motoryki małej,
  • samodzielności i umiejętności samoobsługi,
  • naśladownictwa,
  • zdolności koncentracji uwagi,
  • kontroli złości.

Wizyty umawiane są pod numerem 793392752