mgr Magdalena Raszka – psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Opolskim oraz studiów podyplomowych z Neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej w ujęciu praktycznym na Uniwersytecie SWPS. Obecnie kształci się w 4-letniej szkole w Inter Ego Centrum Terapii Poznawczej i Schematu w Warszawie, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, gdzie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności w obszarze terapii poznawczej i behawioralnej. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w różnych
kursach i szkoleniach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gliwicach, gdzie udzielała wsparcia psychologicznego pacjentom przebywających na oddziałach. Ponadto współpracuje z punktem informacyjno-konsultacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, świadcząc krótkoterminowe wsparcie psychologiczne oraz udzielając porad dotyczących radzenia sobie z trudnościami życiowymi.

Na co dzień pracuje w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, gdzie pełni funkcję terapeuty w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Specjalizuje się głównie w terapii indywidualnej osób dorosłych, świadczy poradnictwo psychologiczne oraz zajmuje się diagnostyką.