Martyna Jezusek-Stopa: Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji. Ukończyłam pierwszy stopień czteroletnich, dwustopniowych studiów podyplomowych Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Katowicach oraz dodatkowo roczne szkolenie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CTPB w Warszawie. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne.

Od 2020 roku jestem związana z Centrum Psychoterapii i Psychiatrii CognitivaMed w Rybniku, gdzie prowadzę konsultacje rodzicielskie oraz terapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w placówkach oświatowych, a także w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Lyskach oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śląskim. Współpracowałam również z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie powiatu wodzisławskiego, gdzie prowadziłam punkt indywidualnej pomocy psychologicznej, a także grupy wsparcia oraz warsztaty rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne i treningi kompetencji rodzicielskich. Od 2011 roku pracuję jako psycholog z dziećmi i młodzieżą na terenie placówek oświatowych (szkoła podstawowa, gimnazjum, klub malucha, świetlica wsparcia dziennego). Pracę z dziećmi i rodzinami wykonuję również jako członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W swojej pracy wykorzystuję przede wszystkim techniki terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), w tym techniki tzw. 3 fali. Systematycznie uczestniczę w szkoleniach podnoszących moje umiejętności i kwalifikacje. Swoją pracę poddaję superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Martyna Jezusek-Stopa – ZnanyLekarz.pl