mgr Martyna Tomaszewska – psycholog (specjalność kliniczna). Jest w trakcie szkolenia podyplomowego przyznającego kwalifikacje pedagogiczne. Ponadto uczestniczy w wielu szkoleniach pedagogicznych i kursach psychologicznych, gdzie podnosi swoje kwalifikacje, nabywa wiedzę i umiejętności, aby coraz lepiej i skuteczniej pracować ze swoimi pacjentami.

Doświadczenie zawodowe zdobyła w kilku miejscach, pracując z różnymi ludźmi, którzy borykają się z różnorodnymi problemami. Pracowała między innymi w Stowarzyszeniu 17-tka działającym na terenie Rybnika (realizując projekt Rybnika Akademia Rodziny), w Centrum Usług Społecznych w Radlinie, w placówkach oświatowych (szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi) oraz w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku. Prowadząc indywidualne wsparcie psychologiczne, a także grupowe zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Pracuje z młodzieżą i młodymi dorosłymi oraz prowadzi warsztaty dla młodzieży i młodych dorosłych. Pomaga osobom z brakiem pewności siebie, trudnościami z wyrażaniem emocji, w różnego rodzaju kryzysach.