Michał Naczyński – certyfikowany psychoterapeuta, psycholog. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania (Uniwersytet SWPS). Ukończył 4-letnie studia podyplomowe z psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi. Doświadczenie zawodowe zdobywał w placówkach systemu oświaty (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, szkoły podstawowe) oraz ochrony zdrowia (oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży).

www.michalnaczynski.com