psychatra rybnik, milena howis-krzystałaMilena Howis-Krzystała: założyciel, lekarz psychiatra. Jestem lekarzem psychiatrą, absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Prawo Wykonywania Zawodu uzyskałam w 2010 roku, a tytuł specjalisty psychiatrii w 2017 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywam od 2011 roku pracując w Szpitalu Psychiatrycznym, odbywając liczne staże, m.in. w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym, Oddziale Terapii Zaburzeń Nerwicowych, Klinicznym Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. W latach 2011-2013 pracowałam w POZ, a od 2013 roku pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień oraz Oddziale Dziennym Psychiatrycznym na Śląsku.

Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie „Prawa w Ochronie Zdrowia” na UŚ Wydział Prawa i Administracji, a w trakcie specjalizacji odbyłam liczne kursy i szkolenia z psychoterapii.

Obecnie rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku „Seksuologia Kliniczna” na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Ciągle poszerzam i aktualizuje swoją wiedzę uczestnicząc w wielu konferencjach i warsztatach naukowych związanych z dziedziną psychiatrii.

Jestem lekarzem, który w sposób holistyczny – czyli taki który dostrzega człowieka całościowo, zarówno ciało, umysł, a także jego sytuację życiową i wzajemne ich zależności, staram się w szerokim rozumieniu zadbać o zdrowie i poprawę jakości życia pacjentów. Badanie jakie przeprowadzam to spokojna rozmowa i dialog z pacjentem, na podstawie którego wyciągając wnioski stawiam diagnozę i proponuję zależnie od indywidulanych potrzeb pacjenta plan dalszej terapii zdrowienia ( jeśli tego wymaga stan : proponuję odpowiednią farmakoterapię, kieruję na właściwą psychoterapię, czy też proponuję inne oddziaływania biologiczne lub psychologiczne).

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych cierpiących z powodu:

  • zaburzeń nastroju, m.in depresja, CHAD,
  • zaburzeń lękowych (nerwicowych) m.in. fobie, napadów paniki, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD), zaburzenia somatyzacyjne, hipochondryczne, bóle psychogenne,
  • zaburzenia odżywiania, zaburzenia snu,
  • psychoz, m.in. schizofrenii, zaburzeń urojeniowych, schizotypowych,
  • uzależnienia, współuzależnienia, DDA, pomoc dla osób z rodzin borykających się z problemem uzależnienia w rodzinie,
  • zaburzeń psychicznych u osób w podeszłym wieku

Prywatnie jestem żoną i matką. Uwielbiam ludzi za ich różnorodność, staram się każdego dostrzegać indywidualnie. Pasjonuje mnie wszystko co poszerza wiedzę o człowieku, lubię spektakle teatralne, aktywność sportową, czytać biografie, poezję, kryminały, książki popularnonaukowe. Ostatnio moje zainteresowania poszerzam studiowaniem sekusalności człowieka, która jest jedną z naturalnych składowych nas, a która niestety bywa pomijana.

Wizyty umawiane są pod numerem tel.: 512 103 310

 

Milena Howis-Krzystała – ZnanyLekarz.pl