mgr Wiktoria Rutkowska – psycholog, pedagog, certyfikowany terapeuta uzależnień nr certyfikatu 717, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji SN PTP. W gabinecie zajmuje się pomocą oraz psychoterapią indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Pracuje z osobami doświadczającymi kryzysu, objawów depresyjnych i lękowych oraz z osobami chorującymi na schizofrenię. Ponadto pracuje z osobami uzależnionymi zarówno z dorosłymi, jak i młodzieżą.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Odwykowego w Gorzycach, gdzie pracuje od 2007 roku. W ramach Poradni Zdrowia Psychicznego prowadzi konsultacje, diagnozę oraz psychoterapię indywidualną oraz grupową. Prowadzi zarówno grupy dla osób uzależnionych, współuzależnionych, doświadczających przemocy, jak i dla osób doświadczających zaburzeń lękowych, depresyjnych czy zaburzeń osobowości

Ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego, na Wydziale Psychologii oraz całościowe 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii organizowane przez Śląską Szkołę Psychoterapii w Gliwicach, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jest także certyfikowanym asystentem psychodramy (certyfikat Psychodrama Association For Europe E.V). Ponadto ukończyła całościowe szkolenie i zdała egzamin zakończony certyfikatem w 2009 roku uprawniającym do pracy z osobami uzależnionymi z szerokim spektrum uzależnień. Cały czas szkoli się biorąc udział w warsztatach dla psychoterapeutów oraz konferencjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Kieruje się Kodeksem Etycznym Psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, do którego również należy. Prowadzi psychoterapię w nurcie psychodynamicznym z elementami psychodramy i monodramy oraz psychoterapię poznawczo – behawioralną dostosowując podejście do potrzeb pacjenta.