Tag: cbt

Poczucie winy i strategie terapeutyczne

Poczucie winy jest naturalnym odczuciem przeżywanym przez każdego człowieka wychowanego i stosującego ogólnie przyjęte normy społeczno-moralne. Czujemy się winni zwykle wtedy, kiedy wierzymy, że naruszyliśmy ważne dla nas zasady, albo nie sprostaliśmy standardom, które sami sobie wyznaczamy. Poczucie winy pomaga nam się upewnić, że nie krzywdzimy innych i żyjemy w harmonii z ludźmi. Jeśli wydaje nam się, że „powinniśmy” byli zachować się inaczej albo „lepiej”, zapewne dręczy nas poczucie winy. Poczucie winy bywa uzasadnione, ale bywa też nieracjonalne – gdy czujemy się winni nawet wtedy gdy nic złego nie zrobiliśmy.

Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu dentofobii

Szacuje się, że co siódmy człowiek jest bardzo zaniepokojony poddawaniem się zabiegom stomatologicznym, a nawet co dziesiąty przejawia w takich sytuacjach kliniczną reakcję fobiczną. Pomimo postępu w stomatologii problem lęku przed wizytami u dentystów wciąż pozostaje aktualny. Osoby cierpiące na dentofobię najczęściej zgłaszają się do gabinetu stomatologicznego dopiero wtedy, gdy doznania bólowe uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie. Problem ten dotyczy ludzi w każdym wieku. Osoby dotknięte tym zaburzeniem wykazują wyraźnie gorszą jakość życia związaną ze zdrowiem jamy ustnej, dobrostanem społecznym i emocjonalnym.

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén