Tag: terapia poznawczo-behawioralna

Poczucie winy i strategie terapeutyczne

Poczucie winy jest naturalnym odczuciem przeżywanym przez każdego człowieka wychowanego i stosującego ogólnie przyjęte normy społeczno-moralne. Czujemy się winni zwykle wtedy, kiedy wierzymy, że naruszyliśmy ważne dla nas zasady, albo nie sprostaliśmy standardom, które sami sobie wyznaczamy. Poczucie winy pomaga nam się upewnić, że nie krzywdzimy innych i żyjemy w harmonii z ludźmi. Jeśli wydaje nam się, że „powinniśmy” byli zachować się inaczej albo „lepiej”, zapewne dręczy nas poczucie winy. Poczucie winy bywa uzasadnione, ale bywa też nieracjonalne – gdy czujemy się winni nawet wtedy gdy nic złego nie zrobiliśmy.

Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu dentofobii

Szacuje się, że co siódmy człowiek jest bardzo zaniepokojony poddawaniem się zabiegom stomatologicznym, a nawet co dziesiąty przejawia w takich sytuacjach kliniczną reakcję fobiczną. Pomimo postępu w stomatologii problem lęku przed wizytami u dentystów wciąż pozostaje aktualny. Osoby cierpiące na dentofobię najczęściej zgłaszają się do gabinetu stomatologicznego dopiero wtedy, gdy doznania bólowe uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie. Problem ten dotyczy ludzi w każdym wieku. Osoby dotknięte tym zaburzeniem wykazują wyraźnie gorszą jakość życia związaną ze zdrowiem jamy ustnej, dobrostanem społecznym i emocjonalnym.

Bezsenność

Charakterystyka snu

Sen stanowi 1/3 życia dorosłego człowieka. Można zdefiniować go jako stan spoczynku fizycznego oraz nawracającą utratę świadomości i kontaktu z otoczeniem. Sen to jedno z podstawowych zachowań człowieka. Od śpiączki odróżnia go to, że pod wpływem dostatecznie silnych bodźców następuje szybki powrót do stanu czuwania. Sen występuje spontanicznie i okresowo. Typowe jest homeostatyczne wyrównywanie ewentualnego niedoboru snu pod postacią jego wydłużenia i pogłębienia.

Terapia zaburzenia lękowego z napadami paniki

Zaburzenia lękowe z napadami paniki są jednymi z najczęściej występujących zaburzeń lękowych, zaraz po zespole lęku uogólnionego oraz fobii społecznej. Mają charakter przewlekły, pogarszają jakość życia oraz funkcjonowanie chorej osoby. Napad lęku trwa kilka minut, zaczyna się nagle i szybko narasta. Charakteryzuje się odczuwaniem przez chorego intensywnej obawy i dyskomfortu.

Napadowi paniki towarzyszą też następujące objawy somatyczne:

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén